TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarların Satış/Sarf Hareketlerinin Yerinden Takibi Hakkında Genelge

14/03/2016 tarihli ve 2164344 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarların Satış/Sarf Hareketlerinin Yerinden Takibi Hakkında 2016/1 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf