TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Hemofili Takip Karnesi ve Kan Ürünleri Reçeteleri Hakkında Genelge

14/03/2016 tarihli ve 2164355 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Hemofili Takip Karnesi ve Kan Ürünleri Reçeteleri Hakkında Genelge 2016/9 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf