TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Hasta Destek Programları Hakkında Genelge

14/03/2016 tarihli ve 2164348 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Hasta Destek Programları Hakkında 2016/4 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf