TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

14/03/2016 tarihli ve 2164337 sayılı Bakanlık Oluruna İstinaden, Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında Yönerge” yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf