TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Fiyat Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge

17.02.2016 tarihli ve 20652 evrak numaralı Bakanlık makamından alınan olura istinaden Fiyat Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge ekte yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf