TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Cirrus Uzun Salım Film Tablet Hakkında Talimatname

Cirrus Uzun Salım Film Tablet adlı ilaç hakkındaki 02.07.2015 tarihli ve 84385 sayılı Talimatname ektedir.

Ekler
Adı Doküman
Cirrus Tablet Hk pdf