TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

4. AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE FARKINDALIK SEMPOZYUMU

4. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu 18 Kasım 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş yaptı.

TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ise konuşmasında antibiyotiklerin bireysel özelliklere göre kullanılması gereken ilaçlar olduğunu vurguladı. Gürsoz, "Antibiyotikler gelişigüzel kullanılmamalı, hekim tavsiyesinde, reçeteyle, eczacıların danışmanlığında kullanılmalıdır. Asla kimsenin ilacı bir diğerine uymaz. Çok yanlış bir uygulama ve davranış. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ayrıca Türkiye'de antibiyotik kullanımı en düşük olan ilk 4 ilin koordinatörlerine teşekkür belgesi verildi.

"Antibiyotik Kullanımında ve Dirençte Ne Durumdayız?", "Antimikrobiyal Direnç ile Mücadele ve Antimikrobiyal Direncin Sosyo Ekonomik Boyutu", "Enfeksiyon Hastalılarından Korunma: Bağışıklama ve Hijyen" gibi konuların ele alındığı sempozyuma, 81 ilin Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüklerinde görev alan temsilciler, hekimler, eczacılar ve diğer sağlık çalışanları olmak üzere yaklaşık bin kişi katıldı.

Medya