TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

PSİKİYATRİK İLAÇLARIN KULLANIMINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

Kurumumuz Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi psikiyatri ilaçlarının kullanımında yaşanan sorunların tartışılması, çözüm önerilerinin üretilmesi ve bu alanda uygulamaya konulacak faaliyetler ile ilgili yol haritasının çizilmesi amacıyla 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında İzmir’de “Psikiyatrik İlaçların Kullanımında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenledi. Çalıştayda Türkiye’de ve Dünya’daki mevcut durum değerlendirildi ;alınması gereken tedbirler görüşülmüş ve yapılması gereken faaliyetler belirlendi.Medya