TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni”nin 35. Sayısı yayımlandı!

Editörün Önsözü

Eylül 2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi, antimikrobiyal dirençle mücadele edebilmek için stratejik eylem planını hayata geçirme kararı almıştır. Bu planın önemli maddelerinden birisi de antimikrobiyal ilaçların tüketim miktarlarının belirlenmesi ve antibiyotiklerin akılcı kullanılmasının sağlanmasıdır.

1997 yılından beri Avrupa Birliğine üye olan ülkeler, Norveç ve İzlanda Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) çatısı altında antimikrobiyal tüketimlerini hesaplamakta ve bu konuda faaliyetler yürütmektedir. Bu ağ, Avrupa Antimikrobiyal Tüketim Sürveyans Ağı (ESAC-Net) olarak anılmakta olup yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir. DSÖ’nün Avrupa Ofisine bağlı olarak faaliyet gösteren ancak Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Türkiye gibi ülkeler için ise maalesef böyle bir ağ bulunmamaktadır.

Bu amaçla 2011 yılında DSÖ kendi Antimikrobiyal Tüketim Sürveyans Ağını kurarak (WHO-AMC Network) AB üyesi olmayan ancak Avrupa Bölgesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ülkeleri bu ağa davet etmiştir. Bu ağa katılma kararı alan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkenin 2011 yılına ait antibiyotik tüketimi verisiyle bir makale hazırlanmış olup bu makale 2014 yılında Vesporten ve ark.’ları tarafından Lancet Infectious Diseases Journal’da yayınlanmıştır.

WHO-AMC ağının çıkardığı ikinci rapor olma özelliğini taşıyan bu çalışma ise bu 12 ülkeye ait 2011-2014 yılları arasındaki tüketim verilerini ortaya koymaktadır. Ülkemize ait tüketim trendlerinin belirlenmesi ve bu tüketimlere ait analizlerin yapılması antibiyotiklerin daha akılcı kullanımını teşvik etmede önemlidir. Bu amaçla raporun Türkiye verisine ait olan bölümleri DSÖ’nün izniyle birebir Türkçe’ye çevrilmiş olup sizlerin bilgisine sunulmuştur.

“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu “bağımsız ilaç bültenleri” tanımıyla ilaç sektöründen mali ve fikri anlamda bağımsız olmayı ifade etmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” nin Ağustos 2017 sayısı sitemizde kullanımınıza sunulmaktadır.

Bültene ulaşmak için