TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu''nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, hesap verebilir, düzenli ve etkin bir yapıya kavuşturmak amacıyla Kurumumuzun 2017 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Medya