TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel Hakkında Duyuru

1 Şubat 1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 2017 yılı için Kurumumuza 14 kişilik kontenjan tanınmıştır.

Söz konusu yönetmelik çerçevesinde başvuruda bulunacak personellerin müracaatlarının en geç 14 Ağustos 2017 tarihine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim ve Proje Birimine ulaştırılması gerekmektedir.

2017 Yılında Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel ile ilgili Usul ve Esasları Belirleyen Duyuru, Konu ve Kontenjan Listesi ile Başvuru (Bilgi) Formu ekte yer almaktadır.

Başvuru Formu 2 taraflıdır. Hem ön yüz, hem de arka yüzün bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

İstenilen belgeleri eksik olan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Kontenjan konularına kadroları Kurumumuzda yer alan personelin başvuruları kabul edilecek olup, geçici görevlendirme suretiyle Kurumumuzda görev yürütmekte olan personelin, kadrosunun bulunduğu kuruma tahsis edilen kontenjanlara müracaat etmeleri gerekmektedir

Önemle duyurulur.

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel Hakkındaki Üstyazı için tıklayınız.

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel İle İlgili Usul ve Esasları Belirleyen Duyuru için tıklayınız.

Konu ve Kontenjan Listesi için tıklayınız.

Başvuru (Bilgi) Formu için buraya tıklayınız.