TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Önceliklendirme Başvuruları Hakkında

Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine,

25.09.2018 tarihli duyurumuzda “Önceliklendirme Başvuru Talep Formu”nun revize edilecek olması sebebiyle 01.11.2018 tarihine kadar Kurum resmi internet sayfasında bulunan elektronik tabanlı talep formu ekranının kullanıma kapatılacağı belirtilmişti. Söz konusu revizyon çalışmalarının devam ediyor olması sebebiyle ilgili sürenin 17.12.2018 tarihi olacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir. Belirtilen tarihe kadar Önceliklendirme Başvuru Talepleri alınmayacaktır. Özel ithalat başvurularının 24.10.2018 tarihli duyuru gereği değerlendirilmesine devam edilecektir.

İlaç Ruhsatlandırma Dairesi/Öncelik Değerlendirme Birimi