TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Sektör Temsilcileri Dikkatine

Güncelleme çalışmaları devam etmekte olan Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'nin nihai taslağı ekte paylaşılmaktadır. Taslağın tamamına ilişkin görüşleriniz daha önce alınmış ve değerlendirilmiştir.

Taslağa sonradan ilave edilen/yeniden düzenlenen alanlara ilişkin varsa görüşlerinizin tarafımızca değerlendirilmek üzere 01.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar, “GBTÜ- Görüş Tablosu” formatı ile gbtu@titck.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ekler
Adı Doküman
Ek docx
Ek docx