TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Ürün Takip Sistemine Bildirim Yapan Kozmetik Firmalarının Dikkatine

Eylül 2017 tarihinde ÜTS-EBYS entegrasyonu sağlanması sebebiyle ÜTS ye yapılan bildirimlerin EBYS ye otomatik olarak ulaşması ile Kozmetik Ürün Bildirim formlarının Kurumumuza gönderilmesine gerek kalmamıştır. Bu tarihten önce ÜTS ‘de oluşturulan kozmetik ürün bildirim başvurularına ilişkin olarak sistem tarafından oluşturulan Kozmetik Ürün Ve Üreticileri Bildirim Formlarının Kurumumuza gönderilmediği ve bu nedenle başvuruların sistemde beklediği tespit edilmiştir. Söz konusu başvuruların değerlendirmeye alınıp, incelemelerinin ivedilikle tamamlanabilmesi için, standart dilekçe ekiyle Kozmetik Ürün Ve Üreticileri Bildirim Formlarının çıktılarının Kurumumuza resmi yoldan teslim edilerek gelen evrak biriminden barkod almaları gerekmektedir.

Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı