TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Risk Bazlı Denetim Başvuruları Hakkında Duyuru

İthalatçı firma yetkilileri tarafından “Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz” kapsamında yapılan “Risk Bazlı Denetim” başvurularının değerlendirilmesi süreçlerinde, evrakların eksik sunulması veya gerekli niteliklerde sunulmaması nedeniyle sorunlar ve gecikmeler yaşanmaktadır. Değerlendirme süreçlerinin etkin ve hızlı sonuçlandırılabilmesi amacıyla tam bir başvuru yapılması önem arz etmektedir. Başvuruların istenen nitelikte yapılmasını sağlanmak maksadıyla “RİSK BAZLI DENETİM BAŞVURULARINDA KULLANILACAK KONTROL LİSTESİ” oluşturulmuş olup ekte ithalatçı firma yetkililerinin kullanımına sunulmuştur. Başvuru belgeleri arasına kontrol listesinin de eklenmesi gerekmektedir. Tüm ithalatçı firmalara duyurulur. DENETİM HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf