TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Farmakovijilans Yetkilileri Eğitimi

Farmakovijilans Yetkililerine yönelik 13-14 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek olan eğitim toplantısının katılımcı listesi ekte yer almaktadır. Listede isimleri bulunan katılımcıların resmi evrak ile (başvuru yazısı, diploma fotokopisi) 08 Haziran 2018 tarihine kadar Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ ne başvurmaları ve tahakkukları onaylanan katılımcıların eğitim bedeli olan 774,00 TL ’yi üç gün içerisinde yatırarak dekontun aslını tarafımıza göndermeleri gerekmektedir.

Toplantı yeri ve programı daha sonra yayımlanacaktır.

Önemli Not: Elektronik başvurularda ”Farmakovijilans Yetkilisi Eğitimi” doküman tipi seçilmelidir.
Dekontun aslının gönderimi sırasında “Makbuz/Dekont Teslim” doküman tipi seçilmelidir.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf