TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Ruhsat İzin Sahiplerinin Dikkatine

İhale ürünlerinde SKRS-3 E-reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesinde bulunma şartının aranmaması, SKRS-3 E-reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi yerine Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan Detaylı İlaç Fiyat Listesinde kayıtlı olma şartının aranması hususunda Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne yazılan resmi yazı aşağıda yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf