TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Analiz Başvuruları ve Süreçleri Hakkında

Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında yapılacak analizler kapsamında; Analiz başvurularından önce dosya incelenmesini gerektiren iş ve işlemlere yönelik bilgi verilmemektedir. Başvuruyu takiben tarafımızca gerekli incelemeler yapılmakta, ihtiyaç halinde talep ve değerlendirmeler resmi yazışmalar ile bildirilmektedir.

Bu süreç e-posta üzerinden yürütülmemektedir. Bu doğrultuda yukarıda belirtilen hususta “analiz.bilgi@titck.gov.tr" adresine e-posta atılmaması gerekmektedir.

İş takibine yönelik mükerrer ve periyodik e-postaların iş kaybına yol açması nedeniyle bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ayrıca Analizler ve Süreçler hakkında Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesince sadece analiz.bilgi@titck.gov.tr adresi kullanılmakta olup Daire kapsamında başka bir Kurumsal e-posta adresine soru veya talep iletilmemesi gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığı