TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Kozmetik Ürünlere İlişkin 2017 Yılı Üçüncü Çeyrek Denetim Verileri

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılı üçüncü üç aylık dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 220

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 141

Güvensiz ürün sayısı: 6

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 291.428 TL

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 70.000 TL

Toplam para cezası: 361.428 TL

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf