TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Ruhsatlı Ürünler Listesi

01.06.2017 ve 29.09.2017 tarihlerinde Kurumumuz resmi internet sayfasından yapılan duyurulara istinaden ruhsat sahipleri tarafından yapılan başvurular değerlendirilmiş ve ruhsatlı ürünler listesi güncellenerek haftalık olarak yayımlanmıştır.

Başvurular neticesinde oluşturulan nihai liste “önemli listeler” başlığı altında “Nihai Ruhsatlı Ürünler Listesi” olarak yayımlanmaktadır. Ruhsatlı ürünler listesi için, başvuru yapıldığı halde listede bulunmayan veya bilgilerinde eksikler bulunan ürünlere yönelik olarak ruhsat sahipleri tarafından ruhsatlı listeye eklenme başvurusu ilgi tutularak Koordinasyon Birimi’ne ait “Ruhsat Bilgilerini Güncelleme Başvurusu” doküman tipi seçilerek 11 Aralık 2017 günü mesai bitimine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu başvuruların ekinde ürüne ait ruhsatın önlü arkalı fotokopisi, ürünün tüm ambalaj boyutlarına ait barkod onay yazıları ve eğer ürün ruhsatı iptal edilmiş ise iptal onay yazısı olması gerekmektedir. Talep edilen bilgi ve belgelerin yer almadığı, önceki başvurunun ilgi tutulmadığı ve doğru doküman tipi seçilmeden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.