TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

7 Punto Uygulamasına Geçilemeyeceğine Dair Başvurular hk.

“25.04.2017 tarih ve 30048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği” ve ilgili kılavuz uyarınca ilaç iç ve dış ambalajlarında yazı boyutunun en az 7 punto olma zorunluluğu getirilmiştir.

7 punto uygulamasına çeşitli gerekçelerle geçemeyecek ruhsat ve başvuru sahiplerinin, konu hakkında Kurumumuza daha önce başvuru yapılmış olsa dahi, 18/12/2017 tarihi mesai bitimine kadar gerekçe ve geçiş takvimi ile başvurması gerekmektedir. Bu başvurunun “Bildirimler” doküman tipi seçilerek ve konu kısmına ise “7 punto uygulamasına geçilemeyeceğine dair başvuru” yazılarak Ruhsatlı İlaçlar Birimine her ürün için barkod bildirilerek ve ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.