TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Tüm Firmaların Dikkatine

29/09/2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin GEÇİCİ MADDE 1 in ikinci fıkrası gereği Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarındaki hükümler 2017 yılı Gerçek Kaynak Fiyat Değişiklik Döneminde uygulanacaktır. Bu nedenle 2017 yılı Gerçek Kaynak Fiyat Değişiklik Dönemi içerisinde verilmiş, Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlara uymayan fiyat artışları güncellenerek Tebliğin belirtilen hükmüne uygun hale getirilecektir. 2017 yılı Gerçek Kaynak Fiyat Değişiklik Dönemi ile ilgili yazılan ve Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen oranlara uymayan fiyat onay yazılarının dikkate alınmaması gerekmektedir. Yine 25/08/2017 tarihinde tarafımızca yapılan duyuruda belirtilen 2017 yılı dönem takvimi de uygulanmaya devam edilmeyecek olup Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan dönem takvimine uyulacaktır. Bu takvime uygun olarak 30/09/2017 tarihinde yayımlanacak olan ara listedeki fiyatlar da Tebliğin belirtilen maddesine uygun olarak yayımlanacaktır. Yapılacak itiraz başvurularında bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Tüm firmalara önemle duyurulur.