TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Mümessil Ecza Depoları Hakkında

Kurumumuz web sayfasında 21/06/2017 tarihinde yayımlanan duyurumuzda Kurumumuzca alınan karar doğrultusunda; bünyesinde sekonder ambalajlama faaliyetleri yürüten mümessil ecza depoları için bundan sonra “Üretim Yeri İzin Belgesi” düzenleneceği, yalnızca depolama işlemi yapan tesislerin “ecza deposu” olarak değerlendirileceği ve buna göre belge düzenleneceği duyurulmuştur. Bu kapsamda mümessil ecza depolarının en geç 31/07/2017 tarihine kadar Kurumumuz elektronik başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmaları istenmiştir.

Ancak belge yenileme işlemleriyle ilgili olarak gelen talepler üzerine başvuru süresi 21/08/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şu ana kadar Kurumumuza başvuruda bulunan ve sekonder ambalajlama tesisi olarak faaliyet göstermek isteyen tüm mümessil ecza depolarının 27 Nisan 2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik Ek-1’de istenen belgelerden; kilit personelle ilgili olan dokümanları ve mesul müdür belgesi düzenlenmesi için gerekli olan iki adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı örneğini 07/08/2017 tarihine kadar ve henüz başvuruda bulunmayanların ise başvuru esnasında Kurumumuza göndermesi gerekmektedir.

Faaliyetine ecza deposu olarak devam etmek isteyen ve Kurumumuza başvuruda bulunanların/bulunacakların 20 Ekim 2013 tarihli ve 23852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Ek-1’de istenen belgeleri eksiksiz olarak son başvuru süresine kadar Kurumumuza göndermesi gerekmektedir.

Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı