TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İlaç Firmalarının Dikkatine

Ülkemizde beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili olarak Kurumumuza sunulan biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarında kullanılacak referans ürünün seçimine ilişkin kuralların belirlenmesi konusunda gereksinimleri karşılamak üzere “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Kullanılacak Referans Ürünün Seçimine İlişkin Kılavuz” Kurumumuz internet sitesi, “mevzuat” bölümü “kılavuzlar” kısmında yayımlanmıştır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf