TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İlaç Firmalarının Dikkatine

Kaynak Fiyatın Altında Fiyat Almış Ürünlerin FDK Başvurusu Yapmaları Hakkında

8 Haziran 2017 tarih ve 30090 sayılı resmi gazetede yayımlanan “2017/3 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” ile “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” gereğince kaynak fiyatın TL karşılığı altında fiyat almış ürünler için öngörülen mahsuplaşma uygulamasının kaldırılması nedeniyle FDK başvurusu yapılması gereken ürünlerin yer aldığı liste ektedir. Bu ürünler için FDK başvuruları 19-23 Haziran 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

Ekler
Adı Doküman
Ek xlsx