TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İlaç Firmalarının Dikkatine

Fiyat Korumalı Ürün Statüsü Değişecek Ürünler Hakkında

24.02.2017 tarih 9901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Herhangi bir farmasötik şekli dünyada ilk defa 01/08/1987 tarihinden önce pazara çıkan ürünler fiyat korumalı ürün olarak kabul edilir” ifadesine istinaden, ilaç fiyat listesinde fiyat korumalı ürün olarak yayımlı olan ve bu tanıma uymadığı için statüleri değiştirilecek ürünlerin;

1. Statü değişikliklerinin ve bu değişiklik nedeniyle oluşacak kaynak fiyat değişimlerinden kaynaklanan depocuya satış fiyatı düşüş ve ruhsat sahibi firmanın talebi halinde artış işlemlerinin gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde yapılmasına;

2. Yapılan bu değişikliklerin 26/12/2017 tarihinde birleştirilmiş fiyat listesinde yayımlanmasına;

3. Bu ürünlerin gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde yapılacak fiyat değişikliği işlemlerinin yeni statülerine göre oluşan fiyatları üzerinden yapılmasına;

15/06/2017 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından karar verilmiştir.