TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Sendika ve Dernek Duyuruları

Adı Tarih Doküman
Diklofenak İçeren Ürünler 05.08.2013 PDF
Kodein İçeren Ürünler 05.08.2013 PDF
Metoklopramid İçeren Ürünler 05.08.2013 PDF
Soğuk algınlığı ve Öksürük Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 23.07.2013 PDF
B6 vitamini Gebelik Kategorisi 23.07.2013 PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren Ürünler 08.07.2013 PDF
Siproteron Asetat (2 mg) ve Etinilestradiol (35 µg) İçeren İlaçlar 05.07.2013 PDF
Anjiyotensin Reseptör Blokerleri ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri 03.07.2013 PDF
İnhalasyon Tipi Preparatlar 25.06.2013 PDF
Fenolftalein İçeren Ürünler 18.04.2013 PDF