TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında Genelge

14/03/2016 tarihli ve 2164352 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2016/7 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

10/05/2017 tarihli ve 2176477 takip numaralı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Vedolizumab Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2017/2 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf
Ek pdf