TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Kayıt ve Bildirim İşlemleri

5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin yapılması zorunludur.

Kozmetik Yönetmeliğinin, 14. maddesi kapsamında ilgili mevzuatta yer alan üretici vasfı ile Kurumumuza bildirim yapan firmaların, bildirim formlarında yer alan unvanları ile bildirim formunun Kurumumuza gönderilmesi noktasında standart dilekçede yer alan firma unvanlarının aynı olması gerekmektedir.

Ayrıca, Kozmetik Kanun Bildirim ve Denetim başlıklı 3'üncü maddesi kapsamında Kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunulması zorunlu olup, bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur.

Kozmetik Yönetmeliği kapsamında ürünün piyasaya arzı sırasında ürünün orijinal ambalajı ve okunabilir ambalaj görseli ile Türkçe etiket örneklerini Kuruma sunulması gerekmektedir.

İlgili firma unvan değişiklikleri için Kozmetik Faaliyetleri Elektronik Uygulamalar Kılavuzu doğrultusunda (ilgili kılavuza ulaşmak için buraya tıklayınız), başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bildirim işlemleri EUP (Elektronik Uygulamalar Projesi) e-işlemler giriş sayfası üzerinden (ulaşmak için buraya tıklayınız) yürütülmektedir

Bildirim işlemleri için öncelikle Kozmetik Faaliyetleri Elektronik Uygulamalar Kılavuzu doğrultusunda (ilgili kılavuza ulaşmak için buraya tıklayınız) firma kaydı yapılarak şifre edinilmesi gerekir. Şifre edinildikten sonra kozmetik ürün bildirimi için elektronik başvuru oluşturulur. Elektronik başvuru oluşturma işlemleri tamamlandıktan sonra elektronik bildirim sistemi üzerinden oluşturulan "Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formu" standart dilekçe ekinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176 Sok. No:5 Çankaya/Ankara adresine elden veya posta yolu ile Kurumumuz Evrak Birimine resmi olarak teslim edilir. Standart dilekçenin üzerine elektronik sistemden alınan işlem takip numarasının yazılması ve bildirim işlemleri ile ilgili kutucukların işaretlenmesi zorunludur.

Şifre yenileme talepleri ve şifre problemleri için (kozmetik.bildirim@titck.gov.tr) adresine e-posta gönderiniz.

Standart dilekçeyi indirmek için buraya tıklayınız.

Yapılan kozmetik ürün bildirimlerine istinaden Bakanlığımızca bildirimin kayda alındığına dair herhangi bir yazı veya belge düzenlenmemektedir. Bildirimi yapılan kozmetik ürünler hakkında 5324 ve 4703 Sayılı Kanunlarda belirtilen tüm sorumluluklar mezkûr kanunlarda tanımı yapılan üreticiye aittir.

Ayrıca; Kozmetik Yönetmeliğinin 15 inci maddesi gereğince Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'ne yapılması gereken, Kozmetik Yönetmeliği Ek X UZEM Bildirimlerinin Kurumumuz EUP (Elektronik Uygulamalar Projesi) e-işlemler giriş sayfası üzerinden (ulaşmak için buraya tıklayınız) e-işlemler sisteminde yapılması gerekmektedir.

UZEM Bildirimi Kılavuzunu yüklemek için tıklayınız.