TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Farmakovijilans

26/10/2017 tarihli ve 2179695 takip numaralı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2017/3 sayılı Genelge yayımlanmış olup, genelge için tıklayınız .

İLAÇ ADI ETKİN MADDE YAYINLANMA TARİHİ İLAÇ GÜVENLİK İZLEM FORMU HASTA ONAY FORMU UYGULAMA BASAMAKLARI
Orencia Abatasept 02.03.2018 PDF PDF PDF
Humira Adalimumab 02.03.2018 PDF PDF PDF
Enbrel Etanersept 02.03.2018 PDF PDF PDF
Simponi Golimumab 02.03.2018 PDF PDF PDF
Remicade İnfliksimab 02.03.2018 PDF PDF PDF
Remsima İnfliksimab 02.03.2018 PDF PDF PDF
İlaris Kanakinumab 02.03.2018 PDF PDF PDF
İbecta Kanakinumab 02.03.2018 PDF PDF PDF
Verxant Sekukinumab 02.03.2018 PDF PDF PDF
Cimzia Sertolizumab 02.03.2018 PDF PDF PDF
Actemra Tosilizumab 02.03.2018 PDF PDF PDF
Stelara Ustekinumab 02.03.2018 PDF PDF PDF
Mabthera (kanser tanısı hariç) Rituksimab 26.10.2017 PDF PDF PDF
Benlysta Belimumab 26.10.2017 PDF PDF PDF
Xeljanz Tofasitinib 26.10.2017 PDF PDF PDF
Entyvio Vedolizumab 26.10.2017 PDF PDF PDF
Humira (orta üveit endikasyonu için) Adalimumab 02.03.2018 PDF PDF PDF
Gazyva Obinituzumab 26.10.2017 PDF PDF PDF
Ocrevus Okrelizumab 25.04.2018 PDF PDF PDF
Lemtrada Alemtuzumab 25.04.2018 PDF PDF PDF