TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

PİYASA GÖZLEM RAPORU-3

Bu rapor, Türkiye ilaç pazarının genel durumunu yansıtmak üzere hazırlanmıştır. Raporun hazırlanmasında IMS Health (Intercontinental Marketing Services Health) ve İTS (İlaç Takip Sistemi) veri tabanlarından faydalanılmıştır. Türkiye pazarında faaliyet gösteren ilaç firmalarının, 2014 yılı ikinci altı ayında TL bazında satış değerleri ve pazar payları incelenmiş olup elden satılan, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve özel sigortalar tarafından karşılanan satış hacmi sıralamasında ilk 20 sırada yer alan ilaçlara ait veriler rapora yansıtılmıştır. Bu ilaçların imal-ithal, referans-eşdeğer durumlarına ilişkin bilgilere de yer verilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığınca stratejik ürün olarak değerlendirilen ve yatırım teşviklerinin ana konularından olan biyoteknolojik ilaçların pazar durumlarına yer verilmiştir.

Yükselen bir pazara sahip onkoloji ilaçlarının 2011-2014 yılları arasındaki pazar dağılımları

ATC-2 sınıflandırmasına göre etken madde bazında incelenmiş olup rapora yansıtılmıştır. Etken madde bazında gruplanan ve imal-ithal durumlarına göre süzülen ilaçlar 4 farklı kategoriye ayrılmıştır. Kategori A; grubunda imali olmayan ithal ürünleri, Kategori B; grubunda ithali olmayan imal ürünleri, Kategori C; grubunda imali de bulunan ithal ürünleri, Kategori D ise; grubunda ithali de bulunan imal ürünleri ifade etmektedir.

Medya