TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

Eczanelere ilişkin iş ve işlemler ile ilgili olarak verilen hizmetlerin standardizasyonu, kalitesinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması maksadıyla eczanelere ilişkin mevzuat hükümleri ve pratik uygulamalar hakkında kapsamlı bir eğitim verilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu nedenle İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri nezdinde; eczane denetimlerinde görev yapan doktor ve eczacılara ilişkin bilgilerin,

Eczane denetimlerinde görev alıyorsa İliniz Toplum Sağlığı Merkezlerinde eczane denetimlerinde görevlendirilen doktorlara ilişkin bilgilerin,

Müdürlüğünüz nezdinde eczane denetimlerine eşlik eden doktor ve eczacı dışında bir yardımcı personele ilişkin bilgilerin,

İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri nezdinde; eczane işlemlerinin (açılış nakil, devir, kapanış vs.) ifasından sorumlu tüm personele (doktor, eczacı, diş hekim, hemşire, ebe, sağlık memur vs.) ilişkin bilgilerin,

TİTCK İl Sağlık İşlemleri Sistemi’ne veri girişinden sorumlu personele ilişkin bilgilerin ekte yer alan formda bulunan tablolara kaydedilmesi ve eczane.toplanti@titck.gov.tr e-posta adresine excel tablosu formatında 15/09/2017 tarihine kadar iletilmesi hususu 09/08/2017 tarihli ve E.164562 sayılı yazımız ile bildirilmiştir.

Duyuru ekinde belirtilen İl Sağlık Müdürlüklerinden tarafımıza konu ile ilgili bilgi ulaşmamış olup; yukarıda belirtilen bilgilerin 15/09/2017 tarihine kadar eczane.toplanti@titck.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu önemle duyurulur.

Ekler
Adı Doküman
Ek docx
Ek pdf