TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu'nun Güncellenmesi

Kurumumuzca yürütülen PIC/S uyum süreci çalışmaları kapsamında;

PIC/S tarafından yayınlanan (PIC/S GMP Guide: PE 009-13) Kısım 1-Bölüm 1, 2, 6 ve 7 güncellemeleri, yürürlükte bulunan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu’na adapte edilmiştir.

PIC/S Üyesi Ülkeler ile uygulamada eşitlik sağlamak üzere, güncel PIC/S GMP Kılavuzuna uyumlaştırılarak güncellenen Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzu (BTÜ İİU Kılavuzu V.2017/01) Türkçe ve İngilizce versiyonları, 07 Eylül 2017 tarihinde Kurum Başkanlık Makamı’nca onaylanmıştır. 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları(GMP) Kılavuzu (BTÜ İİU Kılavuzu V.2017/01) Türkçe ve İngilizce olarak ekte yer almaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.

Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Ekler

İİU KILAVUZU V.2017-01 için tıklayınız.
GMP Guide V.2017-01 için tıklayınız.