TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İnsan Doku ve Hücre Ürünlerine İlişkin Önemli Duyuru

İLGİLİ TÜM FİRMALARA DUYURU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yeni görev dağılımı yapılmıştır:

İleri tedavi tıbbi ürünlerine ilişkin düzenleme ve değerlendirme faaliyetleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde sürdürülmeye devam edilecektir.

Konvansiyonel doku ve hücrelere ilişkin, doku bağışı, işleme, paketleme, depolama-dağıtım ülkeye giriş-çıkış ve hastaya uygulanmasına dair iş ve işlemler ile gerek görülmesi halinde izin ve ruhsat süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ise, 15 Eylül 2017 tarihinden itibaren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülecektir.

Halihazırda devam eden konvansiyonel doku ve hücre gümrük geçiş başvuruları ve konvansiyonel doku ve hücre bankacılığına yönelik başvurular, Kurumumuzca değerlendirilerek başvurunun niteliğine ve içeriğine göre onay, red veya başvuru sahibine eksiklerin bildirilmesi şeklinde sonuçlandırılacak ve 15 Eylül 2017 tarihi itibariyle söz konusu iş ve işlemler, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Önemle duyurulur.