TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Farmakovijilans Yetkilileri Eğitimi

Farmakovijilans Yetkililerine yönelik olarak 6-7 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenecek olan eğitim toplantısının katılım listesi ekte yer almaktadır. Listede isimleri bulunan katılımcıların resmi evrak ile (başvuru yazısı, diploma fotokopisi) 31 Mayıs 2017 tarihine kadar Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ ne başvurmaları ve tahakkukları onaylanan katılımcıların eğitim bedeli olan 676,00 TL’yi üç gün içerisinde yatırarak dekontun aslını tarafımıza göndermeleri gerekmektedir.Toplantı yeri ve programı daha sonra yayımlanacaktır.Önemli Not: Elektronik başvurularda ”Farmakovijilans Yetkilisi Eğitimi” doküman tipini seçilmelidir.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf