TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN 2017 YILI BİRİNCİ ÇEYREK DENETİM VERİLERİ (01/01/2017 - 31/03/2017)

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılı ilk üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 759

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 310

Güvensiz ürün sayısı: 12

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 433.947 TL

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 110.000 TL

Toplam para cezası: 543.947 TL

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf