TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Ruhsat Yenileme Kapsamında PYRDR Sunumları Hakkında

30 Mart 2017 tarihi itibariyle, ruhsat yenileme amacıyla hazırlanan Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporlarının (PYRDR) Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi, Farmakovijilans Risk Yönetimi Birimi’ne sunulması gerekmektedir. Ekte belirtilen formatta sunumların yapılması gerekmekte olup uygun olmayan başvurular iade edilecektir.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf
Ek docx
Ek doc
Ek docx